Hest på resept
Studiepause fra INN PÅ TUNET

På Hoseid gård er det drevet med INN PÅ TUNET/GRØNN OMSORG siden 2001 og mange enkeltelever har fått et tilbud på gården. Noen har fått et psyko-motorisk tilbud gjennom ridning, andre har tilbragt flere timer her daglig og fått tilrettelagt undervisning i skolefag i tillegg.

Tilbudet er en kombinasjon mellom teoretisk undervisning og gårdsaktiviteter. Margrethe er ansvarlig pedagog, og samarbeider med skolen og aktuelle behandlingsinstitusjoner. I skolefagene legges det alltid vekt på å gi tilpasset undervisning i henhold til fagplanene, og mulighetene for fleksible løsninger er stor.  Stallen og undervisningsrommet er hjertet i virksomheten, men naturen omkring er også en viktig læringsarena. 

Tanken vår er at noen av dem som har en vanskelig skolehverdag eller hjemmesituasjon kan få et trygt, men samtidig utfordrende tilbud her. Gjennom å mestre stell av hester og ridning, ser vi at barn og unge får en bedre psykisk motstandskraft og økt motivasjon for læring av skolefag.

Pr nå (2016/2017) er det en pause i dett tilbudet pga studier.