Terapiridning

 

 Ridning har mange positive effekter på personer med enten fysiske eller psykiske lidelser og blir brukt i behandling av et vidt spekter av nerve- og muskelsykdommer inkludert Cerebral Parese, Down Syndrom, Multiple Sclerose, hjerneskader og Autisme.

Hest som terapi blir også brukt for personer med språk- og lærevansker, psykisk ubalanse og til mentalt tilbakestående.  

Lær mer om terapiridning av Hest og Helses film:

http://www.bhss.no/ridningforalle/index.html 

 


Ridefysioterapeut Else Christine Nygård tilbyr ukentlig terapiridning i Skien på Klosterskogen Ridesenter og Vestre Borge Ponnisenter. 

Ta kontakt på 97 74 59 42 hvis du har spørsmål om deltagelse eller om du kunne tenke deg å bli med som leier! 

 

Terapiridetimen inkluderer:

Tilpasset hest

Spesialtilpasset utstyr

Fysioterapeut

Hjelpere i stall/på banen

Ridehus, utebane, ridestier

Trygge grupper med få deltagere

 

Deltageren må ha henvisning fra lege.

 

Det gis godkjenning for inntil 30 terapitimer i løpet av et kalenderår. Vanligvis fordeles disse med 15 ganger vår- og 15 ganger i høstsemesteret.


 

For påmelding eller mer informasjon:

Ta kontakt med Else Christine Nygård

på telefon 97 74 59 42 eller mail: else_ch@hotmail.com