Rideknappen

Rideknappen

Rideknappen er et bevis for gjennomførte og godkjente ferdighetsprøver i ridning samt stell av hest og kunnskap om hest.

Rideknappen er inndelt i fem forskjellige grader, som er tilpasset varierende nivåer hos rytterne og som på den måten skal sikre kontinuitet i skoleringen av rideinteresserte. Rideknappen er utformet som et emaljert merke i metall. Merket er likt for samtlige grader, men hver grad har sin bestemte farge.

Rideknappen omfatter blant annet følgende emner:
Stell av hest og utstyr
Rengjøring i stallen
Mønstring
Litt om fôring
Kjennskap til farge, avtegn, navn på ytre kroppsdeler hos hesten
Visitering
Klargjøring av konkurransehesten
Grunnleggende ridning
Ridning i trafikkert område
Ridning i terreng

Informasjonen er hentet fra Norges Rytterforbunds sider. 

Rideknappen grad 1 - krav:

1. Gå ut / inn av boksen. Gjøre hesten oppmerksom. Hvorfor?
2. Pålegging av grime. Binding av hest med grime og grimeskaft
3. Pussing av hest
4. Leie ferdig oppsalet hest ut / inn av boksen
5. Leie hest i skritt, oppstilling og klargjøring for oppsitting
6. Oppsitting, ridning i skritt (evnt. med leier), oppstilling og avsitting med klargjøring før innleiing samt innleiing

Rideknappen grad 2 - krav:

Før prøven begynner skal kandidaten selv ha satt på grime, bundet hesten med lettløselig knute og pusset den.

1. Oppførsel og orden ved behandling av hest - stalldisiplin
2. Oppløfting av bein, rensing av høver
3. Opp- og avsaling, samt pålegging og avtagning av hodelag
4. Gjøre rede for farge og avtegn på hesten man skal ri
5. Ridning, som skal omfatte følgende:
- Oppsitting, ridning i skritt
- Skritt på lange tøyler
- Skritt på korte tøyler
- Volter og rette linjer i skritt (10 m volte, vend rett over banen, vend gjennom banen og ved rett opp)
- Trav lettridning og nedsitting på rette linjer
- Holdt
  -Avsitting
6. Leiing av hesten ut av banen

Rideknappen grad 3 - krav:

Før prøven skal kandidaten selv ha bundet, pusset og salet på sin hest. 

1. Litt om fôring:
- Hvor ofte bør en hest fôres og vannes?
- Hvor mye fôr og vann trenger en vanlig ridehest daglig?
- Hva slags fôrslag brukes vanligvis?
- Nevn et par ting som kan skje hvis hesten blir feilaktig fôret
2. Ridning i skritt, trav og galopp på rette linjer og bøyde spor (ca 15 min.) 3 travbommer samt et lite krysshinder skal forseres i trav. Dommeren står på ridebanen og kommanderer øvelsene.
3. Ridning i skritt og trav i moderat trafikkert område og / eller i tur/ skogsterreng med leder (dommeren skal være turleder). Maks antall ryttere er 8. Rytterne skal kjenne og vise kjennskap til regler i trafikken og og i skog og mark. Rytterne skal vise god fremtreden til hest.

Rideknappen grad 4 - krav:

Før prøven skal kandidaten selv ha pusset og salet opp hesten sin.

1. Gjør rede for hestens adferdsmønster når det gjelder flokkinstinkt, syn og hørsel
2. Gjør rede for enkle sikkerhetsregler i stallen.
3. Ta fra hverandre og sett sammen delene i et hodelag. Gjør rede for navn på saltøyets deler.
4. Utføre rengjøring og smøring av hodetøy.
5. Sitsklasse. Dommeren står i ridebanen og kommanderer øvelsene.  

Følgende skal inngå:
- Skritt på korte og lange tøyler.
- Trav nedsitting og lettridning. I trav skal vises gjennomvendinger, storvolte, midtlinje og trav over bommer / kavaletter.
- Galopp nedsitting på rette og bøyde spor og storvolter.
- Galoppere over et lite hinder (40-50 cm)

Rideknappen grad 5 - krav:

1. Stell av hesten som før en konkurranse; grundig puss, pleie av man og hale.
2. Forklar hvorfor og hvordan man visiterer en hest.
3. Navngi de enkelte ytre kroppsdeler hos hesten.
4. Mønstring av hest, oppstilling, skritt og trav.
5. Ridning i skritt og trav opp og utfor bakke for å vise evne til å ri med riktig sits i terreng. Dette kan utføres som turridning der dommeren er turleder.
6. Gjøre rede for trafikkregler for hest.
7. Hopping: Et hinder (maks høyde 50 cm), hoppes minimum 2 ganger.
8. Dressur: Program LC:1 (den til enhver tid gjeldene utgave)

Rideknappen grad 5 er en del av Grønt Kort som gir mulighet for stevnedeltagelse.